ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΟΔΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΗ:
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

  1. Η πλατυποδία σε αθλητές αγώνα δρόμου μπορεί να προκαλέσει υπερφόρτιση του αχίλλειου τένοντα του γόνατος
  2. Η κοιλοποδία ειδικά σε αθλητές αγώνα ταχύτητας και εμποδίων ευνοεί την οστεοαρθρίτιδα στην υπαστραγαλική άρθρωση.
  3. Κοιλοποδία και πλατυποδία που διαθέτουν κινητά πελματιαίας απονευρωσίτιδας περισσότερο στους αθλητές.
  4. Αθλητές άλματος εις μήκος και οι μπασκετμπολίστες είναι περισσότερο εκτεθειμένοι σε τραύματα όπως κάταγμα της βάσης του πέμπτου μεταταρσίου, τενοντίτιδας περονιαίου, αποκόλληση της Μεγάλης απόφυσης της πτέρνας.
  5. Όταν η πάθηση συναντάται μόνο στο ένα από τα δύο πόδια και όχι αμφοτερόπλευρα, π.χ. πλατυποδία μόνο στο ένα, έσω στροφή μόνο του ενός, τα πόδια στο ίδιο ζευγάρι παπούτσια συμπεριφέρονται διαφορετικά μεταξύ τους, ακριβώς λόγω της μονόπλευρης πάθησης.
  6. Η διαφορά μήκους της μίας πελματιαίας επιφάνειας από την άλλη, (π.χ. το ένα πόδι νούμερο 41 και το άλλο 42) παρουσιάζει κατά τη διάρκεια ενός αγώνα δρόμου η ταχύτητας, στο σύνολο μακρύτερο το άκρο που έχει το μεγαλύτερο μήκος πέλματος. Αυτό ονομάζεται δυναμική η λειτουργική ανισοσκέλια. Σε τέτοια περίπτωση, η αντιστάθμιση μπορεί να γίνει σε μυϊκό επίπεδο, δηλαδή το πιο κοντό άκρου να είναι πι ενδυναμωμένο μυϊκά.
  7. Η υπερβολική έξω στροφή του ποδός, εκτός από την πίεση στην πελματιαία επιφάνεια και στον αχίλλειο τένοντα, είναι επίσης πηγή διασποράς της ενέργειας (ειδικά πλευρικά) στη φύση της ώθησης του βηματισμού αλλά είναι λάθος η ακούσια προσπάθεια διάρθρωσης προσπαθώντας να αντισταθμίσουμε το πόδι με έσω στροφή.
  8. Η ανισοσκέλια, εκτός από το πρόβλημα στήριξη στο έδαφος, μπορεί να προκαλέσει ανωμαλίες στη στάση του σώματος. Πολλές σκολιώσεις έχουν προκληθεί από ένα κοντύτερο άκρο. Στον αθλητή οι διακυμάνσεις της λεκάνης κατά το τρέξιμο είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές της κανονικής βάδισης.
  9. Η πελματιαία Απονευρωσίτιδα και η άκανθα πτέρνας είναι πολλές φορές συνδεδεμένες παθήσεις. Όταν η πελματιαία απονευρωσίτιδα είναι χρόνια, μπορεί να δημιουργηθεί μία ασβεστοποίηση στο σημείο που η απονεύρωση εισχωρεί στην πτέρνα. Ένας από τους λόγους της παύσης της πελματιαίας απονευρωσίτιδας είναι η ραιβότητα του πρόσθιου ποδός και η ανεπάρκεια της πρώτης κεφαλης των μεταταρσίων σε ύπαρξη κοιλοποδιας.

Στην αναρρωτική περίοδο μετά το διάστρεμμα ή τον τραυματισμό του αστραγάλου δεν θα πρέπει να φοβούνται πολύ χρησιμοποιημένα παπούτσια. Τα κατάλληλα παπούτσια για αυτό το διάστημα είναι όσα έχουν σταθερή σόλα κατά τη φάση της στήριξης, δηλαδή με σόλα πιο φαρδιά από το κανονικό στην περιοχή του οπίσθιου μέρους του ποδιού (πτέρνα).