ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΗ ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΗ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΛΙΝΗ ΔΙΣΠΑΣΤΗ ΜΕ ΡΟΔΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΗ